„КОЛОРИ 2005“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0353-С01/ 20.06.06.2016 г. с наименование: Подобряване на производствения капацитет в „КОЛОРИ 2005“ ЕООД.
Публична покана

„КОЛОРИ 2005“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0323-С01/ 06.03.2017 г. с наименование: Развитие на управленския капацитет и растеж на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД.
Публична покана Публична покана

„КОЛОРИ 2005“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0791-С01/ 09.11.2017 г. с наименование: Енергийна ефективност в „КОЛОРИ 2005“ ЕООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 784 080,00 лева, като от тях 1 258 972,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.
Публична покана

 
“Ако вървите по стъпките на другите, никога няма да ги настигнете.” Ние от “Колори” предпочитаме да сме първи. Това е така, защото даваме най-доброто от себе си на всеки един клиент, всеки ден. Детайлите са нашият ключ към успеха. От идеята до нейната реализация за нас е важно да разберем Вашите желания и да им предадем реален облик. Нашият екип от специалисти ще разработи за Вас най-доброто интериорно решение, съобразено с Вашата индивидуалност. Целта ни е да бъдем винаги актуални, базирайки се на 20-годишен опит, креативност, качество и най-конкурентни цени. екипа на Colori