„КОЛОРИ 2005“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0353-С01/ 20.06.06.2016 г. с наименование: Подобряване на производствения капацитет в „КОЛОРИ 2005“ ЕООД.

“Ако вървите по стъпките на другите, никога няма да ги настигнете.”

Ние от “Колори” предпочитаме да сме първи. Това е така, защото даваме най-доброто от себе си
на всеки един клиент, всеки ден. Детайлите са нашият ключ към успеха. От идеята до нейната реализация
за нас е важно да разберем Вашите желания и да им предадем реален облик. Нашият екип от
специалисти ще разработи за Вас най-доброто интериорно решение, съобразено с
Вашата индивидуалност. Целта ни е да бъдем винаги актуални, базирайки се на 20-годишен опит,
креативност, качество и най-конкурентни цени.

екипа на Colori