Вземането на размери за щори е лесно с нашите инструкции.

Общи указания за вземането на размери:

  1. Използвайте метална ролетка.
  2. Измервайте с точност до милиметър – не закръглявайте Вашите размери.
  3. Внимателно отбелязвайте кое е ширина и кое е височина. Често срещана грешка е тяхното разменяне.

ВАЖНО:

 Стъклодържателите са с различна форма ( заоблени, скосени или др.), което при монтаж върху дограма може да увеличи просвета между щората и дограмата и да не може да получите максимално припокриване.