ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Правила за поверителност

Грижата за вашата лична информация е толкова важна за нас, колкото и за вас. Ето защо предприемаме всички възможни мерки да направим това внимателно и съответно на законодателните изисквания. Настоящото известие за поверителност описва начина, по който събираме и използваме вашата лична информация чрез интернет магазина на дружеството и свързаните с него сайтове.

Лични данни, които изискваме

„Колори 2005” ЕООД изисква само данни, възоснова на които да може да изпълни поръчката ви. При изпълнение на поръчка следва да получим име, адрес за фактуриране, телефонен номер за контакт, имейл адрес и, ако е приложимо, отделен адрес за доставка. Данните за плащанията се вземат и за поръчки, при които се изисква плащане.

Как използваме предоставените ни лични данни:

Дружеството  използва данните, които са клиентите предоставят, за да ви изпълни и предаде продукта, поръчан от нашия уебсайт / интернет магазин. Името ви е необходимо, за да можем да адресираме нашите съобщения до вас и за да ви изпратим поръчания продукт. Адресът Ви и данните за плащане са изискуеми по Закона за счетоводството за фактуриране. Адресът за доставка – когато такъв е приложим и е различен от адрес за фактуриране, е необходим за доставка на най-удобното според клиента място. Телефонът за връзка ни е необходим, за да можем да се свържем с Вас, ако има някакви проблеми с Вашата поръчка и да вземем имейл адрес, за да можем да Ви изпращаме известия за поръчки, актуализации и всички съобщения, ако не можем да се свържем с вас по телефона. Вашият имейл адрес също служи като част от обслужването и е необходим за проследяване на етап на поръчка.

Данните не се обработват, систематизират и класифицират по признак, свързан с лична информация, а съхранението им се извършва при спазване на вътренофирмени правила и процедури, осигуряващи тяхната пълна защита и възможност за заличаването им при изрично искане.

Основания за ползване на предоставените лични данни

Ние ползваме Вашите лични данни, когато е необходимо, за да завършим всяка транзакция или да предоставим продукт, който сте поискали. Тези данни се предоставят на доставчици и куриери, които по възлагане от нас доставят продукта. Данните, необходими за фактуриране се ползват само и единствено за целите на счетоводното и данъчното отчитане. Достъпът до споделените от вас лични данни е ограничен до информацията, необходима за изпълнение на посочените функции и не е възможно използването им за други цели.

Ползване за маркетингови цели

При желание от клиента, изрично изразено чрез отбелязване на съответната функционалност в електронния магазин или в съответна контактна форма данните могат да се ползват, за да ви предложим промоции, продукти и услуги, които най-вероятно ще ви заинтересуват.

Предлагаме редовна кореспонденция на електронен адрес, за да Ви информираме за всички промоции, които може да се изпълняват заедно с всички нови продукти, които сме въвели в нашата гама. Съгласно закона и добрата търговска практика Вашето изрично съгласие за маркетингови съобщения никога не се ползва и не се споделя извън дейността на „Колори 2005” ЕООД, като във всеки момент може да се откажете от изричното си съгласие за маркетинговия абонамент чрез кликване върху линка за отписване, който придружава всяка наше маркетингово съобщение.

Как е осигурена поверителността на предоставените ни лични данни?

Работим, за да защитим сигурността на вашата информация по време на предаването, като използваме софтуера Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате. При потвърждаването на поръчката не разкриваме подробности за кредитната Ви карта. Разбира се, предаваме целия номер на кредитната карта на съответната компания за кредитни карти по време на обработката на поръчката. Ние поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции във връзка със събирането, съхраняването и разкриването на лична информация за клиента.

С какви права разполагам относно предоставените лични данни:

Всички права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г., приложим от 25 май 2018 г.

 

     За да се свържете с нас, пишете на адрес: гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев” 5а

     Или пишете на: office@colori.bg

     Служител по защита на данните според вътрешните правила – управител.

     С оглед цитираните правила за поверителност при  ползване услугите на „КОЛОРИ 2005”  дружеството предлага / с настоящото или препратка:

1. Декларация за ползване на лични данни;

Декларирам, че давам безусловно и информирано съгласие по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица и действащото законодателство за следното: личните ми данни да бъдат съхранявани и използвани от „КОЛОРИ” ЕООД за счетоводни цели и данните, които предоставям във връзка с използване интернет магазина на дружеството са само и единствено с цел осъществяване на конкретно продажбено отношение. Информиран съм, че мога по всяко едно време мога да оттегля настоящото съгласие /включително чрез съответната функция в сайта/ – писмено, като  личните ми данни да бъдат заличени от архива на фирмата. Съгласието давам и важи за срока на съхраняване на съответните документи, съдържащи личните ми данни.

 

2. Информационен текст за ползване бисквитки;

3. Заявление за защита, приложение към вътрешнофирмените правила, което следва да се адресира на посочените адреси и лица:

Вх. № ……….

Дата: ……..

ДО

КОЛОРИ 2005 ЕООД

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

По

Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския Парлемент и на Съвета

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………………………………………………………

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Телефон: ………………………………………………………, e-mail: ………………………………………………………………………

С настоящото ЗАЯВЯВАМ И ДЕПОЗИРАМ СЛЕДНОТО / СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ по отношение на личните си данни, събирани, обработвани, ползвани от дружеството:

– достъп – информация за естеството и начина на обработка, съхранение;

– коригиране – ……………………………………………….

…………………………………………………………….

– заличаване на ………………………………………………

/попълва се съответната претенция/

Заявлението се отнася до следните данни: ………………………..

Забележки и допълнения към заявлението: …………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

 

Дата: …………….                 Заявител: ………………………………………………………………………                               

             /трите имена и подпис/

 

Забележка: при упражняване правата Ви за защита на личните данни дружеството си запазва право да поиска легитимация чрез документ за самоличност, каквито съгласно българското законодателство са: международен паспорт, лична карта и шофьорска книжка.

Позвънете ни

+359 898 878 808

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Понеделник - Петък: 08:30 - 18:00
Събота: 09:00 - 13:00

ПОСЕТЕТЕ НАШИТЕ МАГАЗИНИ

Понеделник - Петък: 09:30 - 18:00
Събота: 09:30 - 13:00

Пишете ни

Кликайки върху „Изпрати“ Вие се съгласявате с нашата
Политика за поверителност.

Side Guides

With our wire side guide system your blind is stabilised because the bottom rail is attached to a wire as the blind rolls up and down. This means that your blind is not as affected by breeze from open windows and remains stable in any position.

For turn and tilt windows, side guides ensure a perfect parallel fit at all times.

Choose for Face Fix (Left) or Bottom Fix ( Right, e.g. for inside the window frame)

join the family

We want to hear from you