ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Продуктите на COLORI са с високо качество, на което може да се доверите!

Всички наши слънцезащитни продукти имат 24 месеца гаранционен период, който влиза в сила от датата на производство на артикула. Гаранцията покрива всякакви дефекти, възникнали в резултат на качеството на материалите и изработката. Срокът за извършване на ремонт зависи от продукта и от сложността му. При установяване на гаранционен дефект, същият се отстранява от "КОЛОРИ 2005" ЕООД чрез заменяне на дефектиралата част или продукт във възможно най-кратък срок. В случай, че изделието не може да бъде отремонтирано, то се заменя с ново от същия вид. Гаранционният срок на новия продукт е с гаранционния срок на подменения. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяната на продукт.

Гаранцията отпада при следните случаи:

 - При неправилен монтаж, извършен от клиента или неупълномощени лица.
 - Когато повредата се дължи на злополука, влага, токови удари, запрашване, контакт с животни, препарати и течности.
-  При неправилна експлоатация на продукта, неправилно почистване и излагане на климатични условия като дъжд, сняг, силен вятър, градушки, в противоречие с изискванията на производителя.
 - При извършване на ремонт собственоръчно, без стоката да бъде върната към специализирания екип в КОЛОРИ.
 - Устойчивостта на цвета (избеляването) на текстилните материи, тъкани, пластмасови компоненти не подлежи на гаранция.
 - Случаи на залепване (и евентуално скъсване) на плат, в следствие на конденз по стъклото.
 -  В случай на нарушаване на физическата цялост на продукта.
 - При премахване на етикета на КОЛОРИ. 
 - При разлика в нюансите на естествения материал. 
Възможни са вариации на цвета до 20%, в зависимост от партидата. Възможна е и вариация на текстурата според нишките на тъканите платове.

Нашият сервиз е на Ваше разположение и при възникване на извънгаранционни дефекти!

Препоръчваме Ви да се запознаете внимателно с инструкциите за употреба в раздел "Полезно".

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Слънцезащитните продукти на фирма „Колори 2005“ ЕООД се изработват изцяло по индивидуална заявка на клиента. Те не подлежат на връщане по никакъв повод, с изключение на гаранционен ремонт. Анулиране на поръчката и каквито и да било промени в спесификацията не са възможни след стартирана поръчка.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА АВТОМАТИКА С МАРКАТА "COLORI"

Срокът на гаранцията покрива период от 24 месеца, от датата на производство. Тя се отнася за всички неизправности по функционирането за всякакви автоматика с марка "COLORI", причинени от дефекти, възникнали в резултат на качеството на материалите, изработката и/или монтажа. Гаранцията отпада в случай на неправилен монтаж, извършен от клиента или неупълномощени лица; при неправомерно използване на продуктите и неправилни манипулации с управляваните механизми; в случай на механично увреждане на някои от компонентите на автоматиката; при разглобяване на продукта или извършване на допълнителни преработки; при повреди, възникнали от неизправности в ел. инсталацията, късо съединение или подаване на електрозахранване, различно от установеното (230V/50 Hz).